= Kenttä on pakollinen.

Henkilötiedot

Liiton kirjeet toimitetaan valitulla kielellä

Sallimalla jäsenetumarkkinoinnin AKT voi markkinoida sinulle esim. vakuutusyhtiöiden vakuutusetuja. Katso <a href="https://www.akt.fi/tietoa-meista/tietosuoja/" target="_blank"><u>tietosuojaseloste</u></a>.

Jäsenyys

Siirtyminen ammattiliitosta/työttömyyskassasta on tapahduttava 30 vrk:n kuluessa, jotta jäsenyys jatkuisi yhdenjaksoisena. Liitä liittymislomakkeen liitteeksi edellisen ammattiliiton/työttömyyskassan jäsenyystodistus, mikäli itse huolehdit jäsenyyden päättämisestä vanhaan liittoosi. Jos valtuutat AKT:n jäsenrekisterin irtisanomaan edellisen liiton/työttömyyskassan jäsenyytesi, ei sinun tarvitse toimittaa jäsenyystodistusta erikseen, vaan liiton jäsenrekisteri hoitaa asian puolestasi.

Huomioi kuitenkin, jos jäsenmaksusi puuttuvat kyseisen 30 vuorokauden ajalta, jätetään tuon ajan tulot huomiotta mahdollisen ansiosidonnaisen päivärahan määrittelyssä. Huomioi kuitenkin, jos jäsenmaksusi puuttuvat kyseisen 30 vuorokauden ajalta, jätetään tuon ajan tulot huomiotta mahdollisen ansiosidonnaisen päivärahan määrittelyssä.

Työsuhde

Valitse valikosta tämänhetkinen ammattinimikkeesi.
Työnantajan virallinen nimi.​
Työnantajan virallinen puhelinnumero.

Mikäli maksat itse jäsenmaksun, saat postitse viitelistan ja ohjeet. Liittyessäsi sähköisesti sinusta tulee automaattisesti itsemaksava jäsen ja saat postitse viitelistan ohjeineen. Jos haluat työnantajasi perivän jäsenmaksut palkastasi, toimita perintäsopimus työnantajalle/palkanlaskentaan.

Yrittäjäksi katsotaan<br>- Henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, jossa hänellä on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta (äänivallasta).<br>- Henkilö, joka työskentelee osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkaiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta.<br>- Kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet. Sama sääntö koskee toiminimen haltijan perheenjäsentä.<br>- Johtavassa asemassa oleva = toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava.<br>- Perheenjäsen = avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.<br><br>Mikäli sinut katsotaan yrittäjäksi työttömyysturvan suhteen, et voi saada ansiosidonnaista päivärahaa palkansaajan työttömyyskassasta. Yrittäjälle on oma työttömyyskassa, Yrittäjäkassa.

Lähetys

Työsuhteen tulee olla voimassa. Jäsenyyttä ei voi hakea takautuvasti. Kirjoita päivämäärä muodossa pp.kk.vvvv (esim. 01.12.2018)
Tietoa liittyjälle: Tarkista, että olet täyttänyt kaikki tiedot huolellisesti. Mikäli olet täyttänyt sähköpostiosoitetiedon, lähtee liittymisestäsi vahvistus sähköpostiisi. Voit tulostaa lomakkeen <a href="javascript:window.print();"><u>tästä</u></a>.